Q1:英雄联盟腾讯的那个盒子叫什么名字?

英雄联盟助手——TGP官方助手

Q2:英雄联盟游戏盒子是什么意思

游戏盒子是178游戏针对LOL设计的插件。
可以查看个人战斗力、角色信息,游戏里可以让你更快捷的进行游戏提示等。
可以从官方下载。

Q3:英雄联盟无限视距软件,免费的,盒子不可以用了,大脚也不可以了

欢迎来到第一手游论坛18183。
如果你喜欢英雄联盟,或许你也喜欢以下跟英雄联盟类似的手机游戏。
刀塔传奇
《刀塔传奇》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-daotachuanqi-1.html
《刀塔传奇》专区:http://www.18183.com/dtcq/
《刀塔传奇》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_393.shtml
《刀塔传奇》下载地址:http://ku.18183.com/daotachuanqi.html
我叫MT online
《我叫MT online》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-wojiaomt-1.html
《我叫MT online》专区:http://mt.18183.com/
《我叫MT online》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_30.shtml
《我叫MT online》下载地址:http://ku.18183.com/mt.html
全民英雄
《全民英雄》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-tenxunyouxi-1.html
《全民英雄》专区:http://dtyx.18183.com/
《全民英雄》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_362.shtml
《全民英雄》下载地址:http://ku.18183.com/dtyx.html
刀塔女神
《刀塔女神》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-dota-1.html
《刀塔女神》专区:http://dtns.18183.com/
《刀塔女神》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_441.shtml
《刀塔女神》下载地址:http://ku.18183.com/daotanvshen.html
剑圣传奇
《剑圣传奇》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-wadt-1.html
《剑圣传奇》专区:http://www.18183.com/wadt/
《剑圣传奇》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_903.shtml
《剑圣传奇》下载地址:http://ku.18183.com/woaidaota.html
魔龙英雄联盟
《魔龙英雄联盟》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-mlyxlm-1.html
《魔龙英雄联盟》专区:http://www.18183.com/mlyxlm/
《魔龙英雄联盟》礼包领取:http://ka.18183.com/index.shtml
《魔龙英雄联盟》下载地址:http://ku.18183.com/molongyingxionglianmeng.html
撸啊撸
《撸啊撸》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-demaxiyalal-1.html
《撸啊撸》专区:http://lolheroes.18183.com/
《撸啊撸》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_346.shtml
《撸啊撸》下载地址:http://ku.18183.com/lualu.html
英雄联萌
《英雄联萌》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-yingxionglianmeng-1.html
《英雄联萌》专区:http://yxlm.18183.com/
《英雄联萌》礼包领取:http://ka.18183.com/index.shtml
《英雄联萌》下载地址:http://ku.18183.com/yingxionglianmeng.html
英雄帮
《英雄帮》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-yingxiongbang-1.html
《英雄帮》专区:http://www.18183.com/yingxiongbang/
《英雄帮》礼包领取:http://ka.18183.com/index.shtml
《英雄帮》下载地址: http://ku.18183.com/yingxiongbang.html

Q4:英雄联盟现在盒子还能免费使用皮肤吗

欢迎来到第一手游论坛18183。
如果你喜欢英雄联盟,或许你也喜欢以下跟英雄联盟类似的手机游戏。
刀塔传奇
《刀塔传奇》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-daotachuanqi-1.html
《刀塔传奇》专区:http://www.18183.com/dtcq/
《刀塔传奇》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_393.shtml
《刀塔传奇》下载地址:http://ku.18183.com/daotachuanqi.html
我叫MT online
《我叫MT online》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-wojiaomt-1.html
《我叫MT online》专区:http://mt.18183.com/
《我叫MT online》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_30.shtml
《我叫MT online》下载地址:http://ku.18183.com/mt.html
全民英雄
《全民英雄》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-tenxunyouxi-1.html
《全民英雄》专区:http://dtyx.18183.com/
《全民英雄》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_362.shtml
《全民英雄》下载地址:http://ku.18183.com/dtyx.html
刀塔女神
《刀塔女神》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-dota-1.html
《刀塔女神》专区:http://dtns.18183.com/
《刀塔女神》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_441.shtml
《刀塔女神》下载地址:http://ku.18183.com/daotanvshen.html
剑圣传奇
《剑圣传奇》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-wadt-1.html
《剑圣传奇》专区:http://www.18183.com/wadt/
《剑圣传奇》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_903.shtml
《剑圣传奇》下载地址:http://ku.18183.com/woaidaota.html
魔龙英雄联盟
《魔龙英雄联盟》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-mlyxlm-1.html
《魔龙英雄联盟》专区:http://www.18183.com/mlyxlm/
《魔龙英雄联盟》礼包领取:http://ka.18183.com/index.shtml
《魔龙英雄联盟》下载地址:http://ku.18183.com/molongyingxionglianmeng.html
撸啊撸
《撸啊撸》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-demaxiyalal-1.html
《撸啊撸》专区:http://lolheroes.18183.com/
《撸啊撸》礼包领取:http://ka.18183.com/list_game_346.shtml
《撸啊撸》下载地址:http://ku.18183.com/lualu.html
英雄联萌
《英雄联萌》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-yingxionglianmeng-1.html
《英雄联萌》专区:http://yxlm.18183.com/
《英雄联萌》礼包领取:http://ka.18183.com/index.shtml
《英雄联萌》下载地址:http://ku.18183.com/yingxionglianmeng.html
英雄帮
《英雄帮》官方论坛:http://bbs.18183.com/forum-yingxiongbang-1.html
《英雄帮》专区:http://www.18183.com/yingxiongbang/
《英雄帮》礼包领取:http://ka.18183.com/index.shtml
《英雄帮》下载地址: http://ku.18183.com/yingxiongbang.html

Q5:大佬们英雄联盟手游国际服怎么下载?

英雄联盟手游国际服可以直接打开谷歌浏览器,然后打开加速器到外国的网站下载,这样下载下来肯定就是国际服的。

Q6:英雄联盟手游国际服在哪里下载啊?

你可以在光环助手预约英雄联盟手游哦